STEAMillä laaja-alaisuutta oppimisyhteisöihin

Opettajien tiedekasvatusosaamisen lisääminen STEAM-pedagogiikan keinoin tarjoamalla pedagogista tukea ja työkaluja opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisuuden opetukseen

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetushallitus

Rahoituksen määrä

23 885 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien tiedekasvatusosaamista STEAM-pedagogiikan keinoin tarjoamalla pedagogista tukea ja työkaluja opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisuuden opetukseen.

Projektin toimenpiteet

Hanke toteuttaa syksystä 2022 alkaen perusopetuksen opetushenkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta.

Projektin koulutukset

Koulutusosiot ovat:

1) Laaja-alaisen STEAM-oppimisprosessin suunnittelu, arviointi ja johtaminen 2op

2) Johdatus tiedekasvatukseen ja STEAM-pedagogiikkaan oppimisyhteisöissä 2op

3) Laaja- ja monialaisen STEAM-kouluprojektin suunnittelu ja toteutus 3op

Koulutukset toteutetaan verkko-opetuksena ja kouluilla tapahtuvana oppimisena. Vuorovaikutteinen ja yhteisöllisen toteutus tarjoaa tavan jakaa omaa osaamistaan, kokemuksia ja projektien edistämiseen liittyviä ideoita ja haasteita. Osioiden aikana paneudutaan arkisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Osallistujista ja kouluista rakennetaan STEAM-vertaisverkosto. Lisätietoja koulutuksista julkaistaan JOY – Jatkuvan oppimisen yliopisto -sivuilla: https://www.oulu.fi/fi/joy

Projektin tulokset

Hanke yhdistää teoriaa, suunnittelua ja oppimisyhteisöissä tapahtuvaa oppimista laajaksi oppimiskokonaisuudeksi. Hankkeessa opettajien pedagoginen ja didaktinen osaaminen sekä yhteistyön tekeminen vahvistuvat heidän toteuttaessaan STEAM-projektia. Hanke vahvistaa myös oppilaiden kykyä ja kiinnostusta hankkia, käsitellä, soveltaa sekä arvioida uutta tietoa, mikä lisää oppilaiden hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Hankkeen tuotoksena syntyy suomenkielistä STEAM-oppimateriaalia sisältäen erilaisia STEAM-käytänteitä ja toimintamalleja, jotka opettajien on helppo omaksua ja ottaa aktiiviseen käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Hankkeen johtaja: Sari Harmoinen, 050 5983175, sari.harmoinen@oulu.fi

Yliopisto-opettaja: Riina Pursiainen, riina.pursiainen@oulu.fi