Suunterveyden digiloikka – kohti virtuaalista vastaanottoa

Suunterveyden digiloikka edistää digitaalisten palveluiden käyttöönottoa suun terveydenhoidossa pilotoimalla etäpalvelua, joka perustuu suun terveyttä kartoittaviin kysymyksiin ja itse otettuihin kuviin suusta. Tieteellinen tieto suun terveyden riskitekijöistä tiivistetään helpoiksi kysymyksiksi. Vastausten ja kuvien analyysissä yhdistetään lääketieteellinen osaaminen, kuva-analytiikka ja tekoäly.

Rahoittajat

Kolme lasta pitää kasvojensa edessä suurennettua valokuvaa hampaat näyttävästä hymystään.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Colgate-Palmolive, Dentview, Hammas Mehiläinen, LähiTapiola, Tecinspire ja Tuudo

Rahoituksen määrä

396 742 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professori
    Marja-Liisa Laitala

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Suunterveyden digiloikka – kohti virtuaalista vastaanottoa hankkeen tavoitteena on parantaa digitaalisten palveluiden toteuttamismahdollisuuksia suun terveyspalveluissa sekä edistää terveydenhoitoon, terveysteknologiaan ja terveyden turvaamiseen liittyvää uutta liiketoimintaa. Hankkeessa toteutetaan uusi digitaalinen vastaanottokonsepti suunterveyden arviointiin ja hoitoon ohjaamiseen sekä testataan tähän soveltuvaa mobiiliteknologiaa ja virtuaalista palvelua.

Hanke pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen vahvoihin osa-alueisiin: ICT- ja ohjelmistoalaan erityisesti tekoäly ja koneoppiminen sekä terveys- ja hyvinvointialaan. Hankkeessa yhdistyvät uudella tavalla hammaslääketieteen, optisen mittauksen ja ICT-alan osaaminen sekä näiden osaamisalojen myötä etävastaanottotoimintaan soveltuvat teknologiat ja ennakoivaan analytiikkaan perustuvat hoitoonohjaussovellutukset. Hanke vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä edistää toimialan verkostoitumista. Monialainen hanke kokoaa yhteen terveys- ja ICT-alan sekä riskienhallinnan huippuasiantuntijoita tutkimus- ja yritysmaailmasta.

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa hyödynnetään aiempia tutkimustuloksia sekä käytännön työssä saatua kokemusta suusairauksien riskitekijöistä jalostamalla ne suun terveyttä mittaaviksi kysymyssarjoiksi. Riskiarvion lisäksi käyttäjä saa automaattisena palautteena henkilökohtaiset ohjeet riskin pienentämiseksi sekä tarvittaessa ohjauksen asianmukaiseen hoitoon.

Uutena asiana hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta täydentää kyselyn tuottamaa informaatiota käyttäjän ottamilla kuvilla kokeilemalla mobiilikameran käyttöä suun kuvaamisessa.

Vakiintuneiden menetelmien ohella suukuvien ja kysymyssarjojen analyysiin sovelletaan ensimmäistä kertaa myös moderneja koneoppimisen menetelmiä.

Hankkeessa toteutetaan ja pilotoidaan verkkoversiota etävastaanotosta, jolla selvitetään, voidaanko suusairauksien riskiä arvioida virtuaalisesti kehitetyn kyselyn ja mobiilikameroilla otettujen hammaskuvien avulla. Samalla tutkitaan, ovatko virtuaaliset työkalut hyödyllisiä hammashoitoa pelkääville. Pilot sovelluksessa suusairauksien riskiä ja hammashoitopelkoa arvioidaan kyselyllä.

Suunterveyden etävastaanottosovellusta on pilotoitu 13-17-vuotiailla nuorilla Kuusamossa, Limingassa, Oulussa ja Ylivieskassa sekä aikuisilla Oulussa ja virtuaalisesti ympäri Suomea vuoden 2022 aikana. Pilottiin osallistui 244 nuorta ja 217 aikuista. Tutkimukseen osallistuneet saivat arvion suunterveydestä sekä karieksen, iensairauden ja hampaiden eroosion riskistä ja ohjeita lyhyiden videoiden muodossa riskien pienentämiseen. Lisäksi he saivat arvion hammashoitopelon tasostaan sekä ohjeita pelon kanssa toimimiseen hammaslääkärin vastaanotolla ja rentoutusharjoitteisiin.

Samalla kerättiin osallistujilta 1800 mobiilikameroilla otettuja suun ja hampaiston kuvia, joista selvitetään niiden hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä riskinarvioinnissa ja omahoidon ohjaamisessa.

Projektin tulokset

Hankkeen konkreettisena tuloksena on keskeiset menetelmät ja tietotaito etävastaanoton toteuttamiseksi kuten optimoidut kysymyssarjat, kuvausmenetelmät, data-analytiikka sekä hoitoon ohjaukseen ja omahoitoon liittyvät toteutukset. Hanke tuottaa lisäksi runsaasti arvokasta suun terveyteen liittyvää aineistoa mahdollista jatkokehitystä varten.

Tutkimusryhmät