Tekoäly nuorten arjen tietokäytännöissä

AIM

Tekoäly nuorten arjen tietokäytännöissä (AIM) -hanke tarkastelee sitä, kuinka tekoälyteknologiat muovaavat nuorten arjen tietokäytäntöjä kuten tiedonhankintaa, arviointia ja luomista. Tutkimus lisää ymmärrystä teknologioiden roolista nuorten toimijuuden ja identiteetin rakentumisessa. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa yhdessä nuorten kanssa hyödyntämällä kanssatutkimuksen menetelmiä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Koneen säätiö

Rahoituksen määrä

290 900 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Tekoälyteknologiat ovat tulleet osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää digitalisoituneissa yhteiskunnissa. Sitä, miten ne muovaavat arjen käytäntöjä on kuitenkin tutkittu vain vähän, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Tämä hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä tavoista, joilla tekoälyteknologiat muovaavat nuorten tietokäytäntöjä kuten tiedonhankintaa, arviointia ja luomista todellisissa arjen tilanteissa. Samalla lisätään ymmärrystä teknologioiden roolista nuorten toimijuuden ja identiteetin rakentumisessa. Tavoitteena on 1) tutkia, miten tekoälyteknologiat näkyvät nuorten arjen tietokäytännöissä, 2) selvittää, miten nuoret itse kokevat ja ymmärtävät näiden teknologioiden merkityksen erityisesti tietokäytäntöjen sekä toimijuuden ja identiteetin rakentumisen kannalta ja 3) tarjota tietoa nuorille, opettajille ja päätöksentekijöille tekoälystä osana nuorten arkea.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa tekoälyteknologioihin liittyvistä kokemuksista ja käytännöistä yhdessä nuorten kanssa hyödyntämällä kanssatutkimuksen menetelmiä. Aineisto koostuu havainnointimuistiinpanoista, haastatteluista ja nuorten keräämästä multimodaalisesta materiaalista. Aineistot analysoidaan neksusanalyysin ohjaamana. Nuorilla on aktiivinen rooli sekä aineiston suunnittelussa, keräämisessä, analyysissa ja tutkimustulosten yleistajuistamisessa.


Hanke on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, koska se tuottaa uutta tietoa ajankohtaisesta ja yhteiskunnallisesti tärkeästä ilmiöstä, jota on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Se kehittää teknologioiden ja tietokäytäntöjen suhteeseen liittyvää teoriaa ja arjen käytäntöjen tarkasteluun soveltuvaa metodologiaa. Lisäksi hanke tuo näkyväksi nuorten omia kokemuksia tekoälyteknologioista arjen, toimijuuden ja identiteetin muovaajina. Käytännön toimijoille tutkimuksen tulokset ovat arvokkaita erityisesti nuorten uuslukutaitojen (tekoälyn lukutaito, informaatiolukutaito, monilukutaito) edistämisen näkökulmasta.

Projektin tulokset

Artikkelit:

Hirvonen, N. (2024) Information literacy after the AI revolution. Journal of Information Literacy 18(1), Special 50th Information Literacy Anniversary Issue, https://doi.org/10.11645/18.1.593

Kinnula, M., Durall Gazulla E., Hirvonen, N., Malmberg, J. & Haukipuro, L. (2024) Nurturing systems thinking among young people by developing business innovations on sustainable AI. International Journal of Child Computer Interaction 40, 100656, Special issue on MakerSPACE\\SPACEmaking, doi: 10.1016/j.ijcci.2024.100656.

Durall Gazulla, E., Hirvonen, N., Sharma, S., Hartikainen, H., Jylhä, V., Iivari, N., Kinnula, M., Baizhanova, A. (2024) Youth perspectives on technology ethics: Analysis of teens’ ethical reflections on AI in learning activities. Behaviour & Information Technology, 1–24 (Special Issue on Learning, Design & Technology) doi: 10.1080/0144929X.2024.2350666

Hirvonen, N., Lao, Y., Jylhä, V., Larsson, S. (online first) Artificial intelligence in the information ecosystem: affordances for everyday information seeking. Journal of the Association for Information Science and Technology, doi: 10.1002/asi.24860

Konferenssiesitelmät:

Posterit:

Huttunen, A., Nygård, T. & Hirvonen, N. (2024). Artificial intelligence mediating the everyday information practices of young people. 7th European Congress of Qualitative Inquiry, 9.-12. Tammikuuta 2024, Helsinki, Suomi.

Nygård, T., Huttunen, A. & Hirvonen, N. (2023). Artificial intelligence mediating the everyday information practices of young people. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 60(1), 1089–1091. https://doi.org/10.1002/pra2.954 86th Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, 27.-31. Lokakuuta 2023, Lontoo, Iso-Britannia.