Tiimien tehokas etätyöskentely

Tiimien tehokas etätyöskentely -hankkeessa toteutetaan tiimivalmennuksia Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten nopean muutoskyvykkyyden lisäämiseksi koronan myötä muuttuneessa työympäristössä. Valmennukset tukevat erityisesti tiimien tehokasta etätyöskentelyä. Valmennuksen keskeinen työkalu on yritysten etätiimipalaverien videoanalyysi, jonka kautta tuetaan tiimien metatason ajattelua ja siten oppimista ja muutoskyvykkyyttä.

Rahoittajat

Tiimien tehokas etätyöskentely -kuva

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

Hybridi- ja etätyöskentelyarki haastaa tiimien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tiimien tehokas etätyöskentely -hankkeen valmennusten tavoitteena on antaa näkökulmia ja konkreettisia työkaluja tiimien menestykkääseen yhteistyöhön sekä vahvistaa tiimin sopeutumiskykyä muuttuvissa työympäristöissä. Valmennus pohjautuu tiimipalaverien videointiin ja analysointiin, mikä on uudentyyppinen lähestymistapa tiimivalmennuksissa. 

Valmennus rakennetaan tiimin omien palaverien yhteyteen, joten kehittämistyö limittyy sujuvasti arjen aikatauluihin. Tiimipalaveri tallennetaan ja tallenne analysoidaan tiimitasolla. Analyysissa kiinnitetään huomiota erityisesti tiimien päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Tiimi saa palautteen, jonka perusteella pääsee kehittämään palaverikäytäntöjään.   

Valmennuksen kestossa otetaan huomioon mikro- ja pk-yritysten toiminnan luonne tarjoamalla lyhytkestoista ja arjen etätyötä tukevaa valmennusmallia. Valmennusmalli perustuu tutkimustietoon ja toteutus rakentuu oppimiseen käytännön tekemisen kautta.

Hanketta rahoittaa  Euroopan sosiaalirahasto ja toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston  oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Jätä yhteystiedot Tee ennakkovaraus valmennukseen

Valmennuksen rakenne

Projektitiimi

Yhteydenotot

Tiina Pääkkö 

Projektipäällikkö/ valmentaja, Tiimien tehokas etätyöskentely -projekti 

tiina.paakko@oulu.fi

+358 40 7513 832 

Tietosuojailmoitukset

Tiimien tehokas etätyöskentely-hankkeen ja tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoituksen voit ladata täältä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät henkilötiedot voit ladata täältä.