Underground Rescue

Callio Pyhäjärvi Underground Rescue -hankkeessa Pyhäsalmen kaivokseen perustetaan maanalainen työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jossa voidaan tehdä mm. teknologiatestausta ja harjoitella suojelu- ja pelastustoimintaa. Hanke toteutetaan Pyhäjärven Callion koordinoimana yhteistyössä Kerttu Saalasti Insitituutin ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa.

Rahoittajat

Firefighter

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin koordinaattori

Callio - Pyhäjärven kaupunki

Projektin kuvaus

Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä (REx) toteuttaa hankkeen työpaketin 6 tavoitteena ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin mukaisen johtamismallin kehittäminen ja laatukäsikirja. Työkokonaisuudessa tehdään sertifioinnin valmistelevat toimenpiteet ja kehittämisen painopistealueina ovat sertifiointiin kytkeytyvät arviointimenetelmät, johtamisjärjestelmä, prosessit, laadunhallinta sekä työterveys ja turvallisuusprosessit ja -käytänteet. Hankkeen kohderyhmiä ovat kaivosyhtiöt ja niiden urakoitsijat, rakennusteollisuuden yritykset, energiayhtiöt, ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, tutkimuslaitokset, pelastustoimen koulutuslaitokset sekä pelastuslaitokset.

Hankkeen yleisluontoisena päätavoitteena ovat:

1) Hyödyntää Euroopan syvimmän tunnetun paikan, Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuiset olosuhteet ja tietotaito ja kehittää henkilö- ja työturvallisuusalan yrityksille sekä toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava maanalainen koulutuskeskus.

2) Karakterisoida olemassa oleva kaivosinfra uusimpia teknologiatarpeita vastaavaksi hyödyntämällä ISO 45001 standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmästandardia.

3) Luoda Suomen ensimmäinen kuilu- ja tunnelipelastuksen harjoitusrata sekä maanalaisen työturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristöinnovaatio, jossa voidaan hyödyntää täysin uudenlaista tapaa yhdistää tietoa fyysisestä todellisuudesta ja käyttää lisättyä todellisuutta ja IoT-antureita sekä mahdollistaa kansainvälisen työturvallisuus- ja suojelualan tutkimuksen verkottamisen ja EU tasoiseen tutkimusrahoituksen piiriin pääsyn.

Työpaketissa 6 toteutettiin:

 • Koulutuskeskuksen ISO 45001 sertifioinnin mukaiset valmistelevat toimenpiteet: arviointimenetelmät, johtaminen ja prosessit, laadunhallinta, sertifioinnin valmistelut sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.
 • Tavoitteiden asetanta – roolit ja vastuut ohjeistukset
 • Riskien hallinta
 • Työturvallisuuden poikkeamien ja poikkeusolojen hallinta
 • Sisäinen auditointi – toiminta hätä- ja vaaratilanteissa
 • Mittarit – viestintä suunnittelu mm. oppaat
 • Johdon katselmus – toimittajien hallinta

Päätulokset:

 • ISO 45001 standardin mukainen johtamismalli ja laatukäsikirja (prosessikuvaus kuva 1 ja turvallisuusjohtamisen indikaattorit kuva 2).
 • Oppimisympäristöllä on valmius ISO 45001 standardointiin.
 • Pelastussuunnitelma
 • Pelastustoiminnan katselmus

Työpaketin vastuullisena tutkijana toimii DI Pirjo Rousu.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT)

Kuva1. Callio TTT jarjestelmän prosessikuvaus
Kuva 2. Callio TTT jarjestelmän turvallisuusjohtamisen indikaattorit

Hankekumppanit ja rahoittajat