Väsymistutkimusympäristö erittäin vaativien sovellusten kehittämiseksi

FATE

Terästutkimukseen ja vetytalouteen vahvasti kytköksissä oleva väsymistutkimus on kasvattanut rooliaan TKI-toiminnoissa. FATE -hankkeen (EAKR/PPL) tavoitteena on tukea metalli- ja konepajojen erikoistumista vähähiilisten tuotteiden valmistamiseen vaativiin olosuhteisiin mahdollistamalla TKI-toimintojen taustalla tehtävän väsymistutkimuksen laajentumisen sekä kansainvälistymisen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Nivalan kaupunki
Kerttu Saalasti säätiö
Wärtsilä Finland Oy

Rahoituksen määrä

332 160 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Terästutkimukseen ja vetytalouteen vahvasti kytköksissä oleva väsymistutkimus on kasvattanut rooliaan TKI-toiminnoissa. Tarvetta on kasvattanut yhteiskunnallinen murros teräsrakenteiden kehittämiseksi entistä kevyemmiksi ja kestävimmiksi, uusien valmistusteknologioiden kuten metallin 3D-tulostuksen yleistyminen sekä tarve kehittää uusia materiaaleja erittäin vaativiin olosuhteisiin, entistä vähäisemmällä ympäristövaikutuksella. Väsymistutkimuksen mahdollistavaa kokeellista infrastruktuuria on kehitetty viime vuosina voimakkaasti Oulun yliopiston etäkampuksella Nivalan ELME Studiossa ja tavoitteena on laajentaa ympäristöä tulevaisuudessa niin, että se palvelee entistä tehokkaammin sekä kotimaisia, että ulkomaisia TKI-toimijoita. Laajentamisessa avainasemassa ovat kehittyneiden väsytystestauslaitteistojen hankinnat sekä näiden jatkokehitys erittäin vaativiin olosuhdetesteihin Nivalan toimintaympäristössä.

FATE -hankkeen tavoitteena on tukea metalli- ja konepajojen erikoistumista vähähiilisten tuotteiden valmistamiseen vaativiin olosuhteisiin mahdollistamalla TKI-toimintojen taustalla tehtävän väsymistutkimuksen laajentumisen sekä kansainvälistymisen. Lyhyellä aikavälillä FATE-hanke tarjoaa teollisuudelle uusia mahdollisuuksia TKI-toimintojen uudistamiseksi yhteiskunnallisten kriisien kuten Covid-19 epidemian aiheuttamien haasteiden ylipääsemiseksi. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kehittää väsymistutkimukseen pohjautuvaa innovaatiokeskittymää Oulun yliopistolla ja Nivalan alueella

Suomen johtajavaksi tutkimusympäristöksi sekä osaksi maailmanlaajuista kärkitutkimusta. Hankkeen pääpaino on kahden väsytystestauslaitteiston hankintaprosesseissa ja käyttöönotossa.

1.1.-31.12.2023 ajalla toteutettavan hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmä ja osatoteuttajana Nivalan Teollisuuskylä Oy. Hanke on jaettu kehittämisosioon ja investointiosioon ja sen kokonaisbudjetti on yhteensä 332 160 €. FATE -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto (EU/EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rahoitusohjelma). Muut hankkeen rahoittajat ovat Nivalan kaupunki, Kerttu Saalasti säätiö ja Wärtsilä Finland Oy.

Nivalan Teollisuuskylä Oy

Ulkoinen linkki
Osatoteuttajan yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Harri Poranen
+358 44 4457 209
harri.poranen(at)nivala.fi