Yritystankkaamo

Yritystankkaamo –hanke perustaa Laukaaseen yritysten yhteisöllisen tilan, ”Yritystankkaamon” sekä rakentaa yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden yhteisöllisyyden toimintamallin.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Rahoituksen määrä

321 377 EUR

Projektin koordinaattori

Laukaan kunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Yritystankkaamo –hanke perustaa Laukaaseen yritysten yhteisöllisen tilan, ”Yritystankkaamon” sekä rakentaa yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden yhteisöllisyyden toimintamallin. Mikro- ja pk-yrityksille, yritysten johdolle ja henkilöstölle sekä yrityspalveluverkoston toimijoille suunnattu hanke suunnittelee ja testaa uudenlaista yhteisöllistä toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden yhteisöllisyyttä, verkostoitumista, vertaistukea, innovatiivisuutta, muutoskyvykkyyttä ja hyvinvointia. Yritysten toimintaympäristön muutokset, kuten vihreä siirtymä, digitalisaatio, väestörakenteen muutokset sekä erinäiset kansainväliset kriisit ovat koetelleet laukaalaisten yrittäjien jaksamista ja asettaneet haasteita yritysten muutoskyvykkyydelle ja selviytymiselle. Yritystankkaamo tuo ratkaisuja näihin haasteisiin.

Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman verkostojen on todettu parantavan yritysten ja yrittäjien ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja innovatiivisuutta. Yhteisöllisyys voi olla sekä yrityksen sisäistä, että yritysten ja muiden sidosryhmien välistä. Yhteisöllisyyden arvojen ja kulttuurin, sekä sitä edistävien ajurien kehittäminen niin yritysten sisällä kuin toimijaverkostossakin johtaa parhaimmillaan työhyvinvoinnin vahvistumiseen ja sitä kautta työn tuottavuuden, tehokkuuden, vuorovaikutteisuuden ja innovatiivisuuden kasvuun.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy yhteisöllisyyden toimintamallin ja digitaalinen verkostoitumisalusta. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään erilaisia yhteisöllisiä toimintatapoja, järjestää valmennuksia, työpajoja, virkistystuokioita ja vertaisryhmiä yrityksille, kehittää innovatiivisia vertaisoppimisen tapoja pari- ja ryhmätyöskentelynä, järjestää yrityspalvelutoimijoille suunnattuja valmennuksia sekä julkaisee tietoaineistoja sekä yritysten sisäisen yhteisöllisyyden että yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden keskeisen yhteisöllisyyden tueksi. Toimenpiteitä toteutetaan Laukaan keskustassa sijaitsevan tilan lisäksi muissa Laukaan taajamissa.

Hanke tukee Laukaan ja koko Keski-Suomen aluetalouden ja elinkeinorakenteen uudistumista ja monipuolistumista, uudistuvaa teollisuutta sekä hyvinvointia lisäämällä innovaatio-osaamista ja -toimintaa, kehittämällä yhteisöllisyyttä ja verkosto-oppimista, edistämällä uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä sekä vahvistamalla yrittäjien ja yritysten muutoskyvykkyyttä.

Hankkeen toteuttavat Laukaan kunta ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2025 ja sen kustannusarvio on 321 377 €. Hankkeen toteuttavat Laukaan kunnan yrityspalvelut ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle tukea Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).