Info henkilöstölle ja opiskelijoille keskustakampuksesta

Oulun yliopiston hallitus käsittelee kokouksessaan 16.12.2021 Raksilaan kaavaillun keskustakampuksen hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelmassa kuvataan uudisrakennukselle asetetut toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet. Tervetuloa kuulemaan suunnitelmasta ja hallituksen linjauksista tuoreeltaan infotilaisuuteen perjantaina 17.12.2021.
Viitteellinen näkymä Oulun yliopiston keskustakampuksesta Ratakadun suunnalta kohti Raksilan markettien aluetta. Kohteesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Online

Lisää tapahtuma kalenteriin

Info on avoin Oulun yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille ja se järjestetään

  • suomeksi klo 9.30 ja
  • englanniksi klo 12.00.

Zoom-linkki: https://oulu.zoom.us/j/67273676560 (ohjelma kysyy sähköpostiosoitetta)

Taustatietoa hankesuunnittelusta

Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 keskustakampuksen hankesuunnittelun käynnistämisestä. Hankesuunnittelua on tehty kesästä 2021 asti vahvasti yliopiston tiedekuntien kautta. Kullakin tiedekunnalla sekä opiskelijoilla ja kirjastolla on ollut hankesuunnitteluryhmässä oma edustaja, jotka ovat osallistaneet taustaryhmiään suunnitteluun. Lisäksi yhteisön tarpeita ja ajatuksia on kartoitettu haastatteluin, työpajoissa ja kyselyin. Hallitukselle esitellään joulukuussa yksi mahdollinen ratkaisu, jotta hallitus pääsee arvioimaan hankkeen reunaehtojen kelpoisuutta. Hankesuunnitelman suunnitelman yksityiskohdat eivät ole tässä vaiheessa lopullisia.

Hankesuunnitelmaan liittyy myös erillinen suunnitteluvarausselvitys, joka kytkeytyy Raksilan ns. markettonttiin. Suunnitteluvarausselvitys toimitetaan Oulun kaupungille 31.12.2021 mennessä kaavamuutosprosessin aloittamista varten.

Keskustakampus on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2028. Rakennuksen tarkempi suunnittelu sekä rahoituksesta ja rakentamisesta päättäminen ajoittuisivat vuosille 2022–2025.

Lisätietoa keskustakampuksesta

Viimeksi päivitetty: 17.12.2021