Keskustakampus

Oulun yliopisto suunnittelee parhaillaan uutta kampusta, joka rakentuisi Raksilan alueelle Oulun keskustassa tämän vuosikymmenen lopulla. Keskustakampushanke on yksi niistä toimista, joiden avulla rakennetaan yliopiston ja yliopistokaupunki Oulun vetovoimaa tulevilla vuosikymmenillä.

Yliopistomaailma on juuri nyt murrosvaiheessa, kun digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin.

Tervetuloa mukaan rakentamaan tulevaisuuden yliopistoa ja yliopistokaupunki Oulua!
Keskustakampuksen viitteellinen havainnekuva

Professorit: Päätös keskustakampuksesta asemoi koko Oulua

Oulun yliopiston tavoittelema keskustakampus on Oululle strateginen mahdollisuus, jota kannattaa ehdottomasti tarkastella lähemmin, katsoo viiden professorin ryhmä raportissaan. Professorien tutkimusalat kytkeytyvät monipuolisesti yliopiston ja kaupungin vuorovaikutukseen eri aluetasoilla. Lue uutinen raportin julkistuksesta ja raportti.

Opiskelijoiden ajatuksia keskustakampuksesta

Oulun yliopiston opiskelijoita edustava edunvalvonta- ja palvelujärjestö Oulun yliopiston ylioppilaskunta on ottanut kantaa keskustakampukseen. Voit tutustua heidän kannanottoihinsa alla. Tutustu myös yliopiston vastineeseen ylioppilaskunnan joulukuussa 2020 julkaistuun kannanottoon.

26.4.2021: Kampusselvitys tarvitsee vision tulevaisuuden superkampuksesta
10.12.2020: Oulun yliopisto kiittää ylioppilaskuntaa myönteisestä ja kauaskatseisesta kannanotosta kampusasiassa
10.12.2020: OYY vaatii ehtojensa huomioimista ja selkeää linjaa keskustakampuksen suunnittelussa
23.3.2020 Linnanmaan kampuksen sijoittamisesta Oulun keskustan tuntumaan
 

 

Alustava ja suuntaa-antava hahmotelma keskustakampuksesta, Ratakadun ja Tehtaankadun kaupunginpuoleisesta risteyksestä. Kohteesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu.

Kysymyksiä ja vastauksia

Keskustakampuksen sijoittuminen Raksilan tontille.