Uudet mahdollisuudet kaivosympäristöjen kiertotaloudessa ja kestävässä kehityksessä

Tervetuloa kuulemaan kaivosympäristöjen kehittämisestä uusiokäytön, ympäristön seurannan ja kuormituksen vähentämisen ja sivumateriaalien hyödyntämisen näkökulmasta.
Kaivosympäristön kartoitusta

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Online, webinaari

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yhteisseminaarin järjestävät EAKR- ja Life-rahoitteiset kaivosympäristöhankkeet
KAIVASU (Kaivoksen sulkeminen – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet),
LeKaT (Lennokit kaivosvalvonnan tukena) ja
UPACMIC (Utilisation of by-products and alternative construction materials in new mine Construction).

Tilaisuus toteutetaan etäyhteydellä.

Rekisteröidy tapahtumaan täällä.

Ohjelma

9:00
Webinaarin avaus ja hankkeiden lyhyt esittely,
puheenjohtaja Hannu Panttila, GTK

9.30–10.30
Kaivoksen sulkeminen – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU) -hanke
- Uudet vedenpuhdistusmahdollisuudet ja uusiokäyttö
- Sivumateriaalien hyödyntäminen kaivosalueen peittorakenteissa ja kaivosalueen mallintaminen
- Avolouhoksen hyödyntäminen bioreaktorina

10.30-11.00
Asiantuntijapuheenvuoro:
Markus Latvala, Feasib

11-12 Lounas

12–13.30
UPACMIC - ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaivosrakentamisessa
- Kaivosten tiivistysrakenteissa ja vesienkäsittelyssä käytettäviä vaihtoehtoisia materiaaleja
- Toteutettuja rakenteita Hiturassa, Pyhäsalmella ja Sorsasalossa sekä niiden seurantatuloksia
- Kokemuksia rakentamisesta vaihtoehtoisilla materiaaleilla

13.30–13.45 Kahvitauko

13.45 – 15.00
LEKAT - Lennokit kaivosvalvonnan tukena
- Lämpökameran hyödyntäminen yhdessä maastotutkimusten kanssa kaivosvesien tutkimuksessa – kohteina Saattopora ja Kevitsa
- Dronedatan hyödyntäminen 3D-vakavuuslaskennassa ja painumien seurannassa
- In situ -vedenjohtavuusmittaukset peittorakenteiden tarkasteluissa

15.00 -
Kaivoksen sulkeminen ja kaivosympäristön käyttö sulkemisen jälkeen - tulevaisuuden näkymät, loppupuheenvuoro
tutkimusprofessori Tommi Kauppila, GTK

Lisätietoja

Yliopisto-opettaja ja tutkija Anne Tuomela
Oulun yliopisto
Anne.Tuomela@oulu.fi
050 342 6151

Viimeksi päivitetty: 15.2.2022