Aino Isojärvi

MA
Yliopisto-opettaja
Elokuva ja luovat mediat

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Olen elokuvatutkimuksen väitöskirjatutkija ja opettaja sekä Kentin yliopiston (UK) alumna. Olen erikoistunut lastenfiktion, populaarikulttuurin sekä sukupuolentutkimuksen risteymäkohtiin, ja tärkeimmät kiinnostuksenkohteeni ovat animaatio ja adaptaatio.

Väitöstyössäni tarkastelen Walt Disneyn kokopitkiä animaatioelokuvia, keskittyen perherakenteiden ja -ideologioiden esitystapaan sekä etenkin vanhemmuuden, sukupuolen, isyyden ja maskuliinisuuksien aikalaiskuvauksiin ja historisointiin. Johtuen yhtiön omaksumasta alan pioneeriasemasta sekä vaikutusvaltaisista yhteyksistä Hollywood-elokuvateollisuuteen, Disney-elokuvien isyysluonnehdintojen kokonaisvaltainen, narratiivinen ja esteettinen, liikkeeseen, tilallisuuteen, kehollisuuteen ja karakterisointiin fokusoituva, kontekstualisoitu analyysi samalla paljastaa, mihin isyys sijoittuu länsimaisen elokuvan kerronnan historiassa.

Minua kiehtovat elokuvahistoria sekä elokuvat historiallisina artefakteina, niin valtadiskursseina kuin sosiokulttuurisina heijastumina. Olen myös tarkastellut valtavirtaelokuvien globaaleja kaupallisia olosuhteita, (kohde)yleisön käsitettä, mediumspesifisyyttä, suoratoistopalveluita, oheistuotemarkkinointia, uudelleenfilmatisointeja sekä fanikulttuuria.

Tutkimusaiheet

 • Animaatio
 • Adaptaatio
 • Walt Disney
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • Lasten- ja nuortenelokuva
 • Sadut, satu- ja fantasiaelokuvat
 • Antropomorfismi, eläimet
 • Yhdysvaltalainen/Hollywood-elokuva
 • Elokuvahistoria, elokuvakaanonit
 • Populaarikulttuuri
 • Valtavirtaelokuva, blockbuster-elokuva
 • Vampyyrit kauhuelokuvissa
 • Kulttuurintutkimus
 • Sukupuolentutkimus
 • Feministinen elokuvatutkimus ja kirjallisuudentutkimus
 • Maskuliinisuus, isyys
 • Mediakasvatus, medialukutaito
 • Digitaaliset alustat, suoratoistopalvelut
 • Fanitus, oheistuotteet, kulutuskulttuuri

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Aino.Isojarvi@oulu.fi

Vierailuosoite

Huone GF317 (sopimuksesta).

Postiosoite

Elokuva ja luovat mediat
Humanistinen tiedekunta
PL 8000
90014 Oulun yliopisto