Aino Rantala

Aino Rantala

FT Aino Rantalan tutkimus keskittyy selvittämään raskauden sekä varhaislapsuuden aikaisten altisteiden yhteyttä astman kehittymiseen.

Tutkimusaiheet

  • Raskauden ja varhaislapsuuden aikaisten ympäristöaltistuksien terveysvaikutukset
  • Varhaiset hengitystieinfektiot ja astman kehittyminen
  • Ympäristön monimuotoisuuden yhteys astmaan ja allergiaan

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

21

julkaisua

85

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

505

viittausta

11.00

H-indeksi (Google Scholar 15.11.2022)

Yhteystiedot

Sähköposti

Aino-Kaisa.Rantala@oulu.fi

Vierailuosoite

Lääketieteellinen tiedekunta
Aapistie 5 B, 1. krs
Oulu

Postiosoite

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
Sisäinen osoite: 5CERH