Aino Rantala

Aino Rantala

FT Aino Rantalan tutkimus keskittyy selvittämään raskauden sekä varhaislapsuuden aikaisten altisteiden yhteyttä astman kehittymiseen. 

Tutkimusaiheet

  • Varhaiset hengitystieinfektiot ja astman kehittyminen
  • Ympäristön ilmansaasteille altistumisen terveysvaikutukset
  • Ympäristön monimuotoisuuden yhteys astmaan ja allergiaan

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

19

julkaisua

80

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

433

viittausta

10.00

H-indeksi (Scopus 31.1.2022)

Yhteystiedot

Sähköposti

Aino-Kaisa.Rantala@oulu.fi

Vierailuosoite

Lääketieteellinen tiedekunta
Aapistie 5 B, 1. krs
Oulu

Postiosoite

PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
Sisäinen osoite: 5CERH