Anna Itkonen

Väitöstutkimuksessani keskityn filosofi Rosi Braidottin käsitykseen affektiivisuudesta maailmassaolomme lähtökohtana. Miten affektiivisuus voi rikastaa ymmärrystämme toimijuudesta ja tietämisestä?

Tutkimukseni tavoitteena on kartoittaa reittejä kohti kokonaisvaltaisempaa maailmasuhdetta ja moninaisuutta tukevia pedagogiikkoja.

Tutkimusaiheet

  • affekti ja affektiivisuus
  • kehollisuus ja ruumiinteoriat
  • pedagogiikka
  • taide ja taidekasvatus
  • suhteisuudelle perustuva etiikka
  • kehon politiikka
  • eron teoriat

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

anna.itkonen@oulu.fi