Anna-Kaisa Karppanen

Tutkin väitöskirjassani varhaislapsuuden motorisen kehityksen ja psykologisten piirteiden yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon. Tutkimuksen aineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohortin (NFBC 1966) kyselylomakkeet ja kiihtyvyysanturilla mitattu fyysisen aktiivisuus kahden viikon ajalta.

Väitöskirja tuottaa uutta tietoa motorisen kehityksen ja psykologisten piirteiden yhteydestä liikuntakäyttäytymiseen elämänkaaren aikana. Tietoa voidaan hyödyntää aiempaa yksilöllisempien hoitomuotojen tai interventioiden suunnittelussa.

Tutkimusaiheet

  • Motorisen kehityksen ja psykologisten piirteiden yhteys liikkumiseen ja paikallaanoloon

Yhteystiedot

Sähköposti

anna-kaisa.karppanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358414537748

Vierailuosoite

Aapistie 5B
FI-90220 Oulu
Finland

Postiosoite

POB 5000
FI-90014
Oulun yliopisto