Puettavat teknologiat ja väestönterveys

Tutkimusryhmä on uranuurtaja innovatiivisten algoritmien suunnittelussa ja kehittämisessä puettaville aktiivisuusmittareille, joita voidaan hyödyntää vuorokauden aikaisten aktiivisuuksien mittaamiseen erilaisissa väestöissä. Tutkimusryhmä hyödyntää innovatiivisia ja kehittyneitä analysointimenetelmiä tunnistamaan monitahoisia yhteyksiä käyttäytymisen, terveyden ja fyysisen aktiivisuuden välillä.
Logo: Puettavat teknologiat ja väestönterveys

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä hyödyntää innovatiivisia analysointimenetelmiä selvittämään puettavilla teknologioilla mitattujen koko vuorokauden aikaisten fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon, unen sekä terveyden välistä suhdetta.

Tavoitteenamme on ymmärtää kuinka ajankäyttö ja aktiivisuuskäytösten piirteet ovat yhteydessä useisiin terveyden osa-alueisiin. Tutkimusryhmä hyödyntää laajaa väestöpohjaista tutkimusaineistoa kohorttitutkimuksista yhdistäen mitattua tietoa puettavista teknologioista, terveydestä ja käyttäytymisestä. Näiden tutkimusaineistojen analysoinnissa hyödynnetään kone- ja syväoppimista joiden avulla voidaan syvällisemmin ymmärtää terveyden ja sairauksien ilmaantuvuutta väestötasolla.