Anni Silvola

PhD in Education
Yliopisto-opettaja
Kasvatuspsykologia

Oppiminen ja oppimisprosessit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

profile picture_silvola

Anni Silvola työskentelee Oulun yliopistossa oppimistieteiden yliopisto-opettajana ja tutkijatohtorina. Hän on valmistunut Oulun yliopistosta luokanopettajaksi 2017 ja kasvatustieteen tohtoriksi kasvatuspsykologia pääaineenaan 2023. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti oppimisanalytiikan ja tekoälyn käyttäjänäkökulmiin, eettisiin kysymyksiin ja suunnitteluperiaatteisiin. Datapohjaisten teknologioiden hyödyntäminen koulutuksen kontekstissa on herättänyt yhä laajempaa yhteiskunnallista kiinnostusta. Tarvitaan kuitenkin lisää ymmärrystä opiskelijoiden tarpeista, käyttökokemuksista ja työkalujen sovellusympäristöistä yhä toimivamman teknologian kehittämiseksi. Tutustu Annin väitöskirjaan osoitteessa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3892-0

Tutkimusaiheet:

  • oppimisanalytiikka ja tekoäly
  • tekoälyvalmiudet ja tekoälykäsitykset
  • teknologiatuettu oppiminen
  • yhteisöllinen oppiminen
  • opintoihin sitoutuminen
  • akateemiset polut

Anni on toiminut yliopisto-opettajana ja omaopettajana kansallisesti ainutlaatuisessa oppimistieteiden tutkinto-ohjelmassa elokuusta 2022 lähtien. Pedagoginen kehittäminen ja uudet digitaaliset oppimisratkaisut korkeakouluopintojen arjessa ovat tärkeä osa hänen työtään opettajana. Lisäksi Anni järjestää vuosittain useita erilaisia webinaareja, koulutuksia, työpajoja ja esityksiä koulutusteknologiaan ja oppimiseen liittyvistä tutkimusaiheistaan.

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Anni.Silvola@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483684