Anniina Leiviskä

FT, Kasvatusfilosofian dosentti
Apulaisprofessori (Associate Professor, tenure track)
Kasvatusfilosofia, demokratiakasvatus

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Anniina Leiviskä toimii apulaisprofessorina (Associate Professor, tenure track) Oulun ylipistossa ja on kasvatusfilosofian dosentti (HY). Viimeaikaisessa tutkimuksessaan Leiviskä on tarkastellut demokratiaa ja demokratiakasvatusta koskevia filosofisia kysymyksiä suhteessa demokraattisten yhteiskuntien ajankohtaisiin ilmiöihin ja haasteisiin, kuten poliittiseen polarisaatioon, sosiaalisiin eriarvoisuuksiin ja vähemmistöryhmien asemaan. Leiviskä johtaa tällä hetkellä kahta tutkimushanketta, joissa työskentelee tutkijoita Oulun ja Helsingin yliopistoista: Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella (Koneen säätiö 2021-2024) ja Democratic Education and Social Inequalities in Politically Polarised Societies (Eudaimonia-instituutti, Oulun yliopisto, 2023-2027).

Tutkimusaiheet

  • Kasvatuksen filosofia ja teoria
  • Demokratia ja demokratiakasvatus
  • Oikeudenmukaisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa
  • Kasvatustieteellisen tutkimuksen filosofia

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Anniina Leiviskä

Yhteystiedot

Sähköposti

anniina.leiviska@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294484230

Postiosoite

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, PL 2000
Oulun yliopisto