Annukka Sailo

FT
Tutkijatohtori
Tieteiden ja aatteiden historia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

FT Annukka Sailo työskentelee RECIPE-hankkeessa (Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä, STN, Suomen Akatemia 2021–2024) tutkijatohtorina. Hän tutkii kaupunkisuunnittelun ja tartuntatautien torjunnan yhteyksiä 1800- ja 1900-lukujen Suomessa, erityisesti Helsingissä. Aiemmin Sailo on työskennellyt syntymäkohorttitutkimuksen historiaa tiedon tuottamisen muotona tarkastelleessa LIVES-hankkeessa (Suomen Akatemia, 2019–2021). Sailo väitteli vuonna 2020 tieteiden ja aatteiden historiasta aiheenaan monitieteinen aggressiotutkimus ja debatointi 1960–1970-luvuilla.

Tutkimusaiheet

  • Tieteenhistoria
  • Aatehistoria
  • Epidemiologian historia
  • Kaupunkihistoria
  • Terveyshistoria
  • Tieteelliset debatit

Yhteystiedot

Sähköposti

Annukka.Sailo@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Postiosoite

PL 1000, 90014 Oulun yliopisto