Antti Koskela

LT, kliinisen anatomian dosentti
Yliopisto-opettaja, tutkija, erikoistuva lääkäri
Luutoksikologia ja luuterveys

Translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Antti Koskela

Tutkin eri ympäristökemikaalien vaikutuksia luuhun ja muihin kudoksiin, tällä hetkellä pääpainotus on perfluorattujen ympäristökemikaalien sekä mikrobitoksiinien vaikutusten tutkimisessa. Lisäksi olen tutkinut dioksiineja sekä organotinayhdisteitä. Yksi painotusalue on ympäristökemikaalien yhteisvaikutusten tutkimisessa, sillä meillä kaikilla on elimistössämme oma, yksilöllinen ympäristökemikaali-cocktailimme. Luu on yksi kohde ympäristökemikaaleille, ja läpi yksilön eliniän jatkuva luun hajoaminen ja muodostuminen tekevät siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen toksikologian näkökulmasta. Tutkimus painottuu soluviljelyyn, solutason mittauksiin sekä kuvantamisiin ja biomekaanisiin testauksiin. Teen myös yhteistyötä epidemiologien kanssa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, ja yhtenä tutkimuskohteena meillä onkin tarkastella ympäristökemikaalien vaikutuksia epidemiologisella tasolla.

Opetan anatomiaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja toimin erikoistuvana lääkärinä Oulussa. Teen myös tieteellistä tutkimusta tehokkaaseen opetukseen liittyen, tavoitteena tukea ja olla mukana rakentamassa tehokasta tapaa opettaa kattavasti anatomiaa ja solubiologiaa tuleville lääkäreille. Minulla on lääkärikouluttajan erityispätevyys.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Antti.Koskela@oulu.fi

Vierailuosoite

Aapistie 5 A
90220 Oulu

Postiosoite

Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 OULUN YLIOPISTO