Eetu Haataja

Eetu Haataja

Tarkastelen tutkimuksessani metakognitiota yhteisöllisessä oppimisessa. Väitöstutkimuksessani selvitän miten oppilaat yhdessä tarkkailevat oppimistaan yhteisöllisen oppimisen aikana. Hyödynnän tutkimuksessani monipuolisesti erilaisia aineistokanavia mm. videota, fysiologista dataa ja kyselyitä. 

Tutkimusaiheet

  • Metakognitio
  • Oppimisen itsesäätely
  • Yhteisöllinen oppiminen

Tutkijan tiedot

12

julkaisua

139

viittausta

7.00

H-indeksi (Scopus)

Yhteystiedot

Sähköposti

Eetu.Haataja@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483667

Postiosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto