Eetu Haataja

Eetu Haataja

Tutkin koululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ja edistämistä koulussa. Hyödynnän väestöpohjaisia aineistoja ja interventioaineistoja tunnistaakseni tekijöitä, jotka liittyvät eriarvoisuuteen opiskelijoiden henkisessä, fyysisessä ja sosiopedagogisessa hyvinvoinnissa. Olen tutkinut myös oppimista ja oppimisprosesseja monikanavaisin menetelmin.Työskentelen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa SchoolWell -hankkeessa, osana Väestöterveyden tutkimusyksikköä.

Tutkimusaiheet

  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi koulussa
  • Hyvinvointierot
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Oppimisen itsesäätely
  • Metakognitio

Yhteystiedot

Sähköposti

Eetu.Haataja@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294483667

Vierailuosoite

Väestöterveyden tutkimusyksikkö,
Lääketieteellinen tiedekunta,
Kontinkankaan kampus,
Aapistie 5 B

Postiosoite

Väestöterveyden tutkimusyksikkö,
PL 5000,
90014 Oulun yliopisto