SchoolWell - Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu

SchoolWell

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell) Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteellinen konsortiohanke.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - STN

Projektin koordinaattori

Helsingin yliopisto

Projektin kuvaus

SchoolWell tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen rakentumista koulun oppimisympäristöissä. Hyvinvointi on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten osatekijöiden dynaaminen kokonaisuus, jonka kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tukeminen edellyttää osatekijöiden välisten suhteiden sekä lapsen elämän resurssien ja riskitekijöiden tuntemista. Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu on yhteiskunnan keskeisin väline pahoinvoinnin ehkäisemiseen oppimisen tukemiseen. SchoolWell mallintaa koululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ja kehittää indikaattoreita varhaisten hyvinvointierojen ja näiden systeemisten seurausten ennakoivaan tunnistamiseen koulussa. Hanke luo hyvinvoinnin resursseja ja tukemisen keinoja rakentamalla koulun hyvinvointia edistäviä sosio-pedagogisten käytäntöjä ja materiaaleja koululaisten ja ammattilaisten kanssa yhdessä kokeillen. SchoolWell tuottaa malleja koululaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen näiden käytössä.

Koordinaattori: Helsingin yliopisto

Muut osallistujat:

  1. Oulun yliopisto
  2. Jyväskylän yliopisto

  3. Itä-Suomen yliopisto

  4. Tampereen yliopisto

  5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Oulun yliopiston vastaavat tutkijat: Mika Niemelä, Marko Kantomaa

Mika Niemelä, työelämäprofessori, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, mika.niemela@oulu.fi;

Marko Kantomaa, yliopistotutkija, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, marko.kantomaa@oulu.fi