Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures)

Mobile Futures

Mobile Futures on monitieteinen, toimintalähtöinen konsortiohanke, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa suomalaista yhteiskuntaa. Hankkeen lähtökohta on, että inklusiivinen yhteiskunta on resilientimpi väestönmuutosten tuomien haasteiden edessä.

Rahoittajat

Mobile Futures project logo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - STN

Rahoituksen määrä

5 600 000 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

  • Tutkijatohtori
    Outi Kähäri
  • Tutkijatohtori
    Elina Turjanmaa

Projektin kuvaus

Mobile Futures on monitieteinen, toimintalähtöinen tutkimushanke, jolla pyritään vaikuttamaan oikeudenmukaisemman ja osallistavan suomalaisen yhteiskunnan luomiseen. Hanke vastaa väestörakenteen muutoksen tuomiin haasteisiin – kuten väestön ikääntymiseen ja työikäisten suhteelliseen vähenemiseen – tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnan sopeuttamiseksi näihin muutoksiin. Mobile Futures -hankkeen lähtökohta on, että inklusiivinen yhteiskunta on resilientimpi väestönmuutosten tuomien haasteiden edessä. Kansainvälinen muuttoliike voi osittain vastata näihin haasteisiin, mutta vain, jos yhteiskunnallinen valmius muuttoliikkeen lisäämiseen vahvistuu.

Inklusiivisemman yhteiskunnan rakentamiseksi hankkeessa pyritään parantamaan eri väestöryhmien välisiä luottamussuhteita. Hankkeessa tarkastellaan sosiaalista ja institutionaalista luottamusta ja käännetään katse yksilöistä koko yhteiskuntaan kaksisuuntaisen kotoutumisen ajatusta hyödyntämällä. Hanke keskittyy luottamuksen rakentumiseen neljän työpaketin (TP) kautta: luottamus oikeuteen (TP2), luottamus informaatioon (TP3), luottamus työmarkkinoilla (TP4) ja luottamus arjen kohtaamisissa (TP5). Luottamuksen lisäämiseksi hanke soveltaa Living Lab -metodologiaa, jossa tutkijat ja yhteistyökumppanit yhdessä luovat toimintatutkimuksen keinoin ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Oulun ryhmän tutkimus toteutetaan työpaketeissa 4 ja 5. Tutkimusryhmä sijoittuu historian ja sukupuolentutkimuksen oppiaineisiin. Historian yliopistonlehtori Seija Jalaginin (OY) ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Johanna Hiitolan (OY) johtamassa TP5:ssa tutkijatohtori Zeinab Karimi (OY), väitöskirjatutkija Iida Kauhanen (OY), erikoistutkija Eveliina Lyytinen (Siirtolaisuusinstituutti, SI), tutkijatohtori Liselott Sundbäck (Åbo Akademi, ÅA) ja tutkijatohtori Elina Turjanmaa (OY) tutkivat sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen rakentumista arkipäivän kohtaamisissa Oulussa ja Turussa. Lisäksi Turjanmaa ja tutkijatohtori Outi Kähäri (OY) tarkastelevat Siirtolaisuusinstituutin vetämässä TP4:ssa rakenteellista rasismia työmarkkinoilla ja etsivät keinoja purkaa syrjiviä rakenteita.

Konsortiota johtaa kansainvälisen oikeuden professori Magdalena Kmak (ÅA). Varajohtajana toimii Johanna Leinonen (OY). Muut työpakettien johtajat ovat erikoistutkija Daniela Alaattinoğlu (TP2, Turun yliopisto), professori Gunilla Widén (TP3, ÅA) ja tutkimusjohtaja Marja Tiilikainen (TP4, SI). Vuorovaikutusvastaavana toimii toimitusjohtaja Saara Pellander (SI) ja konsortion hankekoordinaattorina Yasmin Samaletdin (ÅA). Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. työ- ja elinkeinoministeriön Kotoutumisen osaamiskeskus, Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) sihteeristö, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry ja Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victor.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilla.

Tutkimusryhmät