Filip Fedorik

PhD
Yliopiston lehtori
Rakennusfysiikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Teknillinen tiedekunta

Profile picture

Tutkimukseni painottuu nykyisten ja uusien rakenteiden tutkimukseen, jonka tarkoituksena on ennustaa mahdollisia riskejä ja varmistaa terveellinen sisäympäristö. Erityisesti tutkimukseni keskittyy rakennusfysiikan periaatteiden soveltamiseen numeeristen mallinnustekniikoiden avulla.

Tutkimuksessani syvennyn rakennusfysiikan monimutkaisiin näkökohtiin ymmärtääkseni, miten erilaiset tekijät, kuten lämmönsiirto, kosteudenhallinta ja ilmanlaatu, vuorovaikuttavat rakennetussa ympäristössä. Hyödyntämällä edistyneitä numeerisia simulointeja ja analyyttisiä menetelmiä, pyrin tunnistamaan mahdolliset heikkoudet tai haavoittuvuudet rakennussuunnitelmissa, jotka saattavat vaarantaa asumismukavuuden, energiatehokkuuden tai rakenteiden eheyden.

Lisäksi pyrin kehittämään ennakoivia malleja, jotka voivat ennustaa näiden rakennusten suorituskyvyn eri ilmasto-olosuhteissa ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Näin voin arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen ja toimenpiteiden tehokkuutta ylläpitämään optimaalisia sisäolosuhteita samalla lieventäen riskejä, kuten kondensaatiota, homeen kasvua tai riittämätöntä lämpömukavuutta.

Tutkimusaiheet

  • Rakennusfysiikka, kosteus- ja lämpösuorituskyky, numeerinen simulointi, kosteusturvallisuus.

Tutkijan tiedot

Profile picture

Yhteystiedot

Sähköposti

filip.fedorik@oulu.fi