Hanna-Leena Määttä

Olen kirjallisuudentutkija, jonka väitöskirja käsitteli maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden julkaisemaa kirjallisuutta ja kirjallisen kulttuurin ylirajaistumista 2000-luvun alun Suomessa. Tällä hetkellä työskentelen Koneen Säätiön rahoittamassa "Tove Janssonin tuotannot" -hankkeessa, jossa tutkin Janssonin myöhäistuotannon kosmopoliittista maailmankuvaa. Olen mukana myös Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa "Recognition and Belonging: Forced migration, troubled histories and memory cultures", jossa tarkastelen evakkokirjallisuutta kulttuurisen muistamisen lajina ja keskityn pakkomuuton, diasporan ja tunnustetuksi tulemisen muistamiseen. Aiemmin olen ollut mukana yhtenä kirjoittajana teoksessa Suomen nykykirjallisuus 1–2 (Hallila ym. 2013) sekä Koneen säätiön rahoittamassa projektissa "Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus" (2012–2013). Toimin Kirjallisuudentutkijain Seuran puheenjohtajana vuodet 2017–2020.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

hanna-leena.maatta@oulu.fi