Heidi Siira

Heidi Siira

Työskentelen yliopistonlehtorina Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä sekä koordinaattorina ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus GeroNursing Centressä (GNC). Väitöskirjassani tutkin ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden näönkuntoutusta, terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Taustani ja ydinosaamiseni liittyvät laaja-alaisesti vanhenemiseen ja vanhuuteen, kuntoutukseen ja aistivammaisuuteen. Minulla on monipuolisesti työkokemusta ikääntyneiden parissa sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla sekä kokemusta myös ammatillisesta koulutuksesta. Jatko-opintojeni aikana osallistuin aktiivisesti useisiin alani kansainvälisiin konferensseihin sekä verkostoiduin muiden tutkijoiden kanssa erilaisilla jatko-opiskelijoille suunnatuilla kursseilla. Haluan tehdä ja edistää työelämälähtöistä tutkimusta, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja merkityksellistä.

Tutkimusaiheet

  • Ikääntyvien hyvinvointi ja elämänlaatu
  • Aistivammaisuus myöhemmällä iällä
  • Kuntoutus ja kuntoutusohjaus
  • Kuntoutumista edistävä hoitotyö

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

5

julkaisua

42

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

47

viittausta

2.00

H-indeksi (Scopus)

Yhteystiedot

Sähköposti

Heidi.Siira@oulu.fi

Puhelinnumero

0504308210

Vierailuosoite

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Aapistie 5 A, 2. krs
90220 Oulu

Postiosoite

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
PL 5000
90014 Oulun yliopisto