Helena Louhela

*

Väittelin 2019 kasvatustieteen tohtoriksi Oulun yliopiston Sukupuolentutkimuksen ryhmässä pääaineenani kasvatuspsykologia. Olen työskennellyt 12. vuotta useissa sukupuolentutkimuksen tutkimus- ja kehityshankkeissa, jotka ovat keskittyneet sukupuolittuneeseen ja seksistiseen väkivaltaan erityisesti lasten ja nuorten kokemana. Työni ohjaavana teemana on kehittää teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä ja tietämystä sukupuolistuneesta ja seksistisestä väkivallasta, jotta lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa voidaan ehkäistä tutkimuksen ja pedagogisten työkalujen sekä koulutuksen avulla.

Tutkimusaiheet

  • Feministinen väkivaltatutkimus
  • Seksismi ja seksuaaliväkivalta tyttöjen kokemuksissa
  • Tyttötutkimus

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

helena.louhela@outlook.com