Henna Härkönen

Kuva henkilöstä Henna Härkönen

Tutkimukseni kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön ja vaikutuksien arviointiin.

Väitöskirjatutkimuksessani kuvailen aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa esiintyviä haasteita ja tarpeita digitaalisille ratkaisuille, sekä arvioin digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kokonaisvaltaisen hoidon kehittämistä digitaalisten ratkaisujen avulla.

Väitöskirjatutkimukseni lisäksi olen työskennellyt erilaisissa tutkimushankkeissa koskien digitalisaatiota ja kotisairaalatoimintaa, sekä päätöksentekoa. Vahvinta osaamistani ovat laadullinen tutkimus (haastatteleminen ja sisällönanalyysi), sekä systemaattiset katsaukset.

Tutkimusaiheet

  • Digitaaliset ratkaisut
  • Kriittisesti sairaan potilaan hoito
  • Kotiin vietävät palvelut

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

henna.harkonen@oulu.fi

Puhelinnumero

050-4689544

Vierailuosoite

Aapistie 5A
90220 Oulu

Postiosoite

P.O. Box 5000, FI-90014
University of Oulu, Finland