Iida Höyhtyä

Tutkin väitöskirjatutkimuksissani ojitettujen turvemaiden (turvepellot, suometsät, hylätyt turvepellot) yhtäaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ja fosforihuuhtoumaa . Selvitän, kuinka näitä päästöjä voitaisiin hillitä samanaikaisesti esimerkiksi pohjaveden pinnankorkeuden säätelyllä. Tutkin myös kasvillisuuden funktionaalisen diversiteetin vaikutusta ojitettujen turvemaiden ilmastopäästöihin.

Tutkimukseni tehdään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa ja ne ovat osa suurempaa tutkimusten verkostoa, joka kehittää kestäviä ratkaisuja turvemaavaltaisten alueiden maatalouteen.

Tutkimusaiheet

  • Ojitetut turvemaat
  • Kasvihuonekaasupäästöt
  • Fosforin kierto
  • Pohjaveden pinnankorkeuden säätely
  • Funktionaalinen kasvidiversiteetti

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

iida.hoyhtya@oulu.fi

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilan katu
Sisäänkäynti V, huone PR345
90570 Oulu