Jani Pulkki

2017 valmistuin kasvatustieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta väitöskirjalla Kilpailun kasvatuksellisistä ongelmista. Hyveitä 2000-luvulle. Vuosina 2019-2022 tein Koneen säätiön rahoittamana tutkimusta ekososiaalisesta kasvatusfilosofiasta, jonka päätuloksia kirjoitan parhaillaan kirjaksi. Vuonna 2021 sain dosentuurin Itä-Suomen yliopistosta sosiaalipedagogiikan alalta, erityisesti ekososiaalisesta kasvatusfilosofiasta. Nykyisin tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluu ekososiaalisen kasvatusfilosofian lisäksi kasvatuksen yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä, ympäristökasvatuksen filosofiaa, ympäristöfilosofiaa sekä alkuperäiskansojen viisausperinteitä ja muita länsimaiselle maailmankuvalle vaihtoehtoja tarjoavia suuntauksia. Aikasemmin olen tutkinut myös kontemplativiisen pedagogiikan filosofisia kysymyksiä.

Tutkimusaiheet

  • Education
  • Philosophy of education
  • Philosophy of environmental education
  • Ecosocial philosophy of education
  • Social questions of education
  • Ethical questions of education
  • contemplative pedagogy
  • Virtues
  • indigenous wisdom
Jani Pulkki

Yhteystiedot

Sähköposti

jani.pulkki@oulu.fi

Puhelinnumero

0405293192