Johanna Havia

Olen väitellyt epäorgaanisen analyyttisen kemian alalta vuonna 2017. Nykyään toimin opetuspainotteisessa tehtävässä yliopistonlehtorina ja teen opettajankoulutukseen liittyvää tutkimusta. Tutkimusaiheeni liittyy tulevien opettajien kiinnostukseen omia opetettavia aineitaan kohtaan, kun opetettavina aineina ovat kemia, fysiikka ja matematiikka. Työskentelen kahdessa tutkimusyksikössä kahdessa eri tiedekunnassa: Kestävän kemian tutkimusyksikössä Teknillisessä tiedekunnassa ja Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikössä Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.

Tutkimusaiheet

  • Opettajan kiinnostus opetettavaan aineeseen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

johanna.havia@oulu.fi