Johanna Laukkanen

Tekniikan tohtori
Tutkijatohtori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Laukkanen Johanna

Johanna Laukkanen toimii tutkijatohtorina Oulun yliopistossa, Kerttu Saalasti instituutissa. Lisäksi hän toimii väitöskirjatutkijana selvittäen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä kaivosten suotovesien ja kaivosten läheisten järvien sedimenttien puhdistuksessa.

Hankeportfolio:

Käynnissä olevat hankkeet:
- KaiPa - Kaivosten passiivisen vedenkäsittelyn uudet materiaalit ja arvoaineiden talteenotto. Projekti keskittyy kaivosteollisuuden vedenhallintaan sekä vesivirtojen arvoaineiden talteenottoon passiivisilla vedenkäsittelyratkaisuilla, erityisesti reaktiivisilla seinämillä
- REWET -Project, REstoration of WETlands to minimise emissions and maximise carbon uptake – a strategy for long term climate mitigation

Päättyneet hankkeet:
- KAIVASU - Kaivoksen sulkeminen ja uudet mahdollisuudet. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa kiertotalouden mahdollisuuksia kaivosympäristössä mm. peittorakennemateriaalina sekä passiivisissa suotovesien puhdistusratkaisuissa.
- WaterPro – Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä . Hanke oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vetämä hanke, jota toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston Soveltavan kemian ja Kerttu Saalasti instituutin sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa edistettiin kiertotaloutta vedenpuhdistusprosesseissa.
- Kaivosympäristöstä kansainväliseksi t&k –ympäristöksi –hanke . Pyhäsalmen kaivokseen rakennettiin uusi laboratorio sekä kansainvälistä tutkimuskeskusta.
- Kohti LAGUNAa ja LAGUNA tutkimuskeskuksen sijaintipaikan kenttätutkimus –hankkeissa selvitettiin optimaalista sijaintia neutriinofysiikan suurille mittalaitteille Pyhäsalmen kaivoksessa. Kaivosympäristön kehittämistä monipuoliseksi tutkimuskeskukseksi.
- LAGUNA Promo –hankkeessa edistettiin maanalaisen hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen toimintaa sekä suuren kansainvälisen neutriinofysiikan tutkimuslaitteiston ja –keskuksen saamista Suomeen.
- NHS-KOKO- hanke / uusiutuviin energioihin liittyvä selvitystyö

Yhteystiedot

Sähköposti

Johanna.Laukkanen@oulu.fi

Puhelinnumero

0400919331