Johanna Laukkanen

FM
Projektipäällikkö

Kerttu Saalasti Instituutti

Image
Laukkanen Johanna

Johanna Laukkanen toimii projektipäällikkönä Kaivoksen sulkeminen ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU) -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kiertotalouden mahdollisuuksia kaivosympäristössä mm. peittorakennemateriaalina sekä passiivisissa suotovesien puhdistusratkaisuissa. 

Johanna toimii väitöskirjatutkijana selvittäen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä vesien ja sedimenttien puhdistuksessa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Johanna.Laukkanen@oulu.fi

Puhelinnumero

0400919331