Johanna Laukkanen

Laukkanen Johanna

Johanna Laukkanen toimii projektipäällikkönä Oulun yliopistossa, Kerttu Saalasti instituutissa. Lisäksi hän toimii väitöskirjatutkijana selvittäen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä kaivosten suotovesien ja kaivosten läheisten järvien sedimenttien puhdistuksessa.

Hankeportfolio:

Käynnissä olevat hankkeet:
- KaiPa - Kaivosten passiivisen vedenkäsittelyn uudet materiaalit ja arvoaineiden talteenotto. Projekti keskittyy kaivosteollisuuden vedenhallintaan sekä vesivirtojen arvoaineiden talteenottoon passiivisilla vedenkäsittelyratkaisuilla, erityisesti reaktiivisilla seinämillä
- REWET -Project, REstoration of WETlands to minimise emissions and maximise carbon uptake – a strategy for long term climate mitigation

Päättyneet hankkeet:
- KAIVASU - Kaivoksen sulkeminen ja uudet mahdollisuudet. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa kiertotalouden mahdollisuuksia kaivosympäristössä mm. peittorakennemateriaalina sekä passiivisissa suotovesien puhdistusratkaisuissa. 
- WaterPro – Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä . Hanke oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vetämä hanke, jota toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston Soveltavan kemian ja Kerttu Saalasti instituutin sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa edistettiin kiertotaloutta vedenpuhdistusprosesseissa.
- Kaivosympäristöstä kansainväliseksi t&k –ympäristöksi –hanke . Pyhäsalmen kaivokseen rakennettiin uusi laboratorio sekä kansainvälistä tutkimuskeskusta.
- Kohti LAGUNAa ja LAGUNA tutkimuskeskuksen sijaintipaikan kenttätutkimus –hankkeissa  selvitettiin optimaalista sijaintia neutriinofysiikan suurille mittalaitteille Pyhäsalmen kaivoksessa. Kaivosympäristön kehittämistä monipuoliseksi tutkimuskeskukseksi. 
- LAGUNA Promo –hankkeessa edistettiin maanalaisen hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen toimintaa sekä suuren kansainvälisen neutriinofysiikan tutkimuslaitteiston ja –keskuksen saamista Suomeen. 
- NHS-KOKO- hanke / uusiutuviin energioihin liittyvä selvitystyö

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Johanna.Laukkanen@oulu.fi

Puhelinnumero

0400919331