Johanna Sitomaniemi-San

KT
Tutkijatohtori
Kulttuurimaantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Johanna Sitomaniemi-San työskentelee Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina maantieteen tutkimusyksikössä. Hän on aiemmin työskennellyt vierailevana tutkijatohtorina University of Wisconsin-Madisonissa Yhdysvalloissa (Department of Curriculum & Instruction) ja väitöskirjatutkijana Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Johannan tutkimustyö kohdistuu kasvatuksen ilmiöihin kulttuurisista, historiallisista ja tieteidenvälisistä näkökulmista.

Tutkimusaiheet

  • Foucault'lainen genealogia
  • Tieteidenvälinen tutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

johanna.san@oulu.fi