Johanna Sitomaniemi-San

KT
Tutkijatohtori
Kulttuurimaantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Johanna Sitomaniemi-San toimii Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikössä. Hän on tutkinut tieteellisen, tieteenalakohtaisen ja pedagogisen tiedon nykyisyyden historiaa erityisesti lapsuuden, kasvatuksen ja opettajankoulutuksen näkökulmista. Hän on erityisen kiinnostunut foucault’laiseen genealogiaan sekä tieteidenväliseen tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä.

Tutkimusaiheet

  • Foucault'lainen genealogia
  • Historiallinen maantiede
  • Opettajankoulutus
  • Opetussuunnitelmatutkimus
  • Tieteidenvälinen tutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

johanna.sitomaniemi-san@oulu.fi