Jouni Aspi

FT, dos.
Luonnonsuojelugenetiikka, evolutiivinen genetiikka, muinais-DNA, domestikaatiotutkimus

Ekologia ja genetiikka
Luonnontieteellinen tiedekunta

Jouni Aspi

Professori Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä. Toimin myös Biodiversiteettiyksikön johtajana. Tutkimukseni on keskittynyt lähinnä uhanalaisten lajien luonnonsuojelugenetiikkaan ja genomiikkaan. Olen kiinnostunut ihmisen tai ympäristönmuutoksen aikaansaamista evolutioprosesseista etenkin voimakkkasti hyödynnetyissä tai domestikoiduissa lajeissa. Tutkimuksissamme käytetään sekä tämänhetkistä tai muinais-DNA:ta rakennettaessa lajien evoluutiohistorioita. Tutkimuksella on usein käytännön merkitystä esimerkiksi lajien hoitosuuunnitelmia laadittaessa.

Lisätietoja Wildlife Genomics Research Group tutkimusryhmämme sivuilta.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

jouni.aspi@oulu.fi

Puhelinnumero

0294 4812144