Ekologia ja genetiikka

Ekologian ja geneettisen tutkimuksen yksikössä tehdään korkealaatuista tutkimusta useissa eri tutkimusryhmissä. Tutkimuksemme painopisteinä ovat mm:

  • yhteisö, populaatio- ja käyttäytymisekologia
  • ekologinen, evolutiivinen,  populaatio- ja luonnonsuojelugenetiikka ja -genomiiikka 
  • biodiversiteettigenomiikka ja DNA-viivakoodaus
  • muinais-DNA ja domestikaatiotutkimus
  • luonnonvarojen tutkimus (metsät, luonnovedet, riista, luonnonmarjat)
  • eliöiden vuorovaikutusten tutkimus eri trofiatasoilla

Yksiköllä on erinomaiset laboratoriotilat, joihin sisältyy mm. erilaisia kasvatustiloja, puhdaslaboratorio, ekologian, molekyyligenetiikan, mikrobigenetiikan ja in vitro- laboratoriot. Tutkimuslaitteisiin sisältyy mm. stabilli-isotooppien mittauslaitteisto (Picarro), sekä toisen sukupolven (Ion Torrent) ja Sanger (ABI3100)– sekvensointlaitteet. Tutkimuksessa on mahdollista käyttää myös Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen ultrapuhdaslaboratorioita (muinais-DNA tutkimus), sekä Biocenter Oulun sekvensointikeskuksen palveluita (mm. Illumina NextSeq 550-sekvenaattori).

Yliopiston Biodiversiteettiyksikön kasvitieteellisessä puutarhassa tutkimuskäyttöön ovat tarjolla sen elävät kasvikokoelmat, kasvihuoneet ja kenttäkoealat. Eläinmuseon ja kasvimuseon tutkimuskokoelmat tarjoavat myös mittavat luonnontieteelliset vertailukokoelmat tutkimuskäyttöön. Oulangan tutkimusasema ja Krunnien kenttäasema tarjoavat lisää mahdollisuuksia kenttätutkimuksiin.

Ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköllä on laajoja kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Yhteistyöntekijöitä ovat esimerkiksi Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus, joilla on toimitilat yliopiston kampuksella.