Juha Heiskanen

FT
Dosentti, Yliopistonlehtori
Orgaaninen kemia

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Juha Heiskanen

Dosentti Juha P. Heiskanen toimii orgaanisten funktionaalisten materiaalien tiiminvetäjänä Kestävän kemian tutkimusyksikössä. Tutkimus keskittyy uusien biopohjaisten materiaalien erityisesti furfuraalipohjaisten monomeerien ja polymeerien kehittämiseen sekä heteroaromaattisten yhdisteiden syntetiikkaan. Tiimin erityistä tietotaitoa on Pd-katalysoitujen kytkentäreaktioiden kuten Suzuki-Miyaura ja C-H aktivoidun suoran kytkentäreaktion hyödyntäminen syntetiikassa ja materiaalien valmistuksessa.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

juha.heiskanen@oulu.fi

Vierailuosoite

Oulun yliopisto
Teknillinen tiedekunta
Kestävän kemian tutkimusyksikkö
PL 4300
90014 Oulun yliopisto