Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen (Adherence)

Tutkimusryhmän tavoitteena on edistää väestön terveyttä tutkimalla omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutumista, ohjausosaamista sekä terveyden edistämistä erityisesti digitaalisessa hoitoympäristössä.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Anne Oikarinen

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopisteitä:

  • Hoitoon sitoutuminen käsitteenä sekä siihen läheisesti liittyvät ilmiöt
  • Interventioiden vaikuttavuus omahoitoon ja elintapamuutokseen sitoutumiseen
  • Sitoutumista ennustavat ja edistävät tekijät
  • Elintapaohjausosaaminen ja digiohjausosaaminen sosiaali- ja terveysalan eri konteksteissa
  • Terveys ja elintavat (uni, ravitsemus, stressi, painonhallinta, päihteet, fyysinen aktiivisuus, digi)

Tutkimusmenetelminä ryhmässämme käytetään monipuolisesti laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä erilaisia systemaattisia kirjallisuuskatsauksia (meta-analyysi/meta-aggregaatio). Olemme kiinnostuneita myös metodologisista kysymyksistä, kuten hoitotieteen teorian ja mallien kehittämisestä sekä testaamisesta. Lisäksi kehitämme ja validoimme mittareita.

Mittarit:

  • Hoitoon sitoutuminen, Elintapamuutokseen sitoutuminen, Aikomus muuttaa elintapoja (pohjautuu emeritusprofessori Helvi Kynkään teoriaan)
  • Digiohjausosaaminen
  • Elintapaohjausosaaminen

Mittareiden käyttämisestä voit olla yhteydessä tutkimusryhmän vetäjään.

Tavoitteemme on tuottaa näyttöä, joka on vaikuttavaa ja merkityksellistä. Näytön avulla voidaan edistää terveyttä laaja-alaisesti primääri- ja sekundaaripreventiotasolla sekä mahdollistaa hoitoon ja elintapoihin sitoutuminen.

Väestötasolla epäterveellisten elintapojen merkitys ja omahoitoon sitoutumattomuus näkyy esimerkiksi sairastavuuden lisääntymisenä sekä terveydenhuollon kustannusten nousuna.

Tutkimusryhmä on monitieteinen ja yhteistyötä tehdään kansallisten sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa yliopistonlehtori Anne Oikarinen. Ryhmään kuuluu tutkijoita, post-doc-tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maisterivaiheen opiskelijoita.