Kai Hänninen

TkT, dosentti
Yliopistotutkija

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Olen työskennellyt tutkijana eri rooleissa Oulun yliopistossa vuodesta 2011. Akateemisen maailman ulkopuolelta minulla on työkokemusta esimies- ja johtotehtävissä reilu 25 vuotta. Aloitin Oulun yliopistossa tohtorikoulutettavana vuonna 2011 ja tutkimusaiheeni oli nopea tuotteistaminen. Väitöksen jälkeen vuodesta 2014 olen työskennellyt ensin tutkijatohtorina ja tuotantotalouden dosentuurin saatuani yliopistotutkijana. Juuri nyt tutkimusaiheitani ovat yrittäjäsuuntautuneisuus, yrityksen kasvukyvykkyys ja digitaalisen muutoksen hallinta. Aikaisempia tutkimusaiheitani ovat olleet rakennettujen ympäristöjen elinkaaren aikaiset liiketoimintamallit ja innovaatiotoiminnan esteet rakentamisessa. Tutkimustyön ohella olen valmistellut useita rahoituksen saaneita projekti- ja hankehakemuksia sekä vienyt vastuullani olleet projektit tavoitteiden mukaisessa aikataulussa maaliin.

Tutkimusaiheet

  • yrityksen kasvukyvykkyys
  • digitaalinen muutos
  • tuotekehitys pienyritysten kasvun moottorina

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Kai.Hanninen@oulu.fi

Puhelinnumero

0405747951

Postiosoite

PO Box 8000, FI-90014 OULUN YLIOPISTO