Katariina Holma

FT (Helsingin yliopisto)
Professori, Tutkimusyksikön johtaja
Kasvatusfilosofia, tieteenfilosofia, demokratian kansalaiseksi kasvamisen teoria, kriittinen ajattelu

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Katariina Holma

Katariina Holman tieteenala on kasvatusfilosofia ja hänen tutkimuksensa käsittelee kansalaiseksi kasvamisen teoriaa moniarvoisissa ja muuttuvissa yhteiskunnissa sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiaa. Ennen nimitystään kasvatustieteen professoriksi Oulun yliopistoon Holma on työskennellyt Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä vierailevana tutkijana University of Illinois at Urbana-Champaignissa Yhdysvalloissa. Holman tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutti, Koneen säätiö, Helsingin yliopiston tutkimusvarat, Suomen Kulttuurirahasto sekä the Spencer Foundation.

Tutkimusaiheet

  • kasvatusfilosofia, tieteenfilosofia, demokratian kansalaiseksi kasvamisen teoria, kansalaisuuskasvatus, kriittinen ajattelu

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Katariina.Holma@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 2 944 83663

Vierailuosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
PL 2000
90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

katariina.holma@oulu.fi