Yhteiskunnan, filosofian ja kasvatuksen tutkimuskeskus

SCOPE-keskus tuo yhteen kasvatustieteiden tutkimusryhmiä ja -kollektiiveja, jotka tekevät filosofista ja yhteiskunnallista tutkimusta sekä analysointia episteemisistä käytännöistä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Missio

SCOPE-keskus keskittyy kasvatuksen sosiaalisiin näkökulmiin, teorioihin ja filosofioihin sekä tieteenfilosofiaan kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Keskus tarkastelee myös välineitä ja metodeita, joita opettajat, asiantuntijat ja viranomaiset käyttävät muuttaakseen maailmaa ymmärrettäväksi ja hallittavaksi.

Kasvatus tapahtuu sosiaalisissa, historiallisissa, poliittisissa, sukupuolittuneissa, ympäristöön ja kulttuuriin liittyvissä konteksteissa. Muuttuva yhteiskunta asettaa kasvatukselle haasteita, joihin keskus pyrii löytämään ratkaisuja. Poikkitieteelliset lähestymistavat filosofiassa, sosiologiassa, sukupuolentutkimuksessa ja yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa ovat kriittisessä roolissa varmistamaan, että kasvatus ei pelkästään vastaa muutokseen, vaan myös johtaa muutosta eettisesti kestävillä tavoilla.

Tutkimus

13

tutkimusryhmää ja -kollektiivia

2

eri tutkimusyksikköä, johon tutkijat sijoittuvat

Koulutus

Keskus on akateemisesti vastuullinen neljästä akateemisesta koulutusohjelmasta, joissa on kilpailulliset hakuprosessit: Interkulttuurinen opettajakoulutus (ITE), Education and Globalisation, Kasvatustieteet ja Tutkimusperustainen luokanopettajakoulutus. Oppilasvalintaprosessi ovat erittäin kilpailullinen ja vuosittain valitaan noin 200 oppilasta.

Keskus on vastuussa lukuisista kursseista sekä alemman korkeakoulututkinnon että maisterivaiheen opinnoissa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Lisäksi keskus tarjoaa muita opintokokonaisuuksia, kuten kaksi pitkää sivuainetta Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa: Sukupuolentutkimus ja Sosiologia.

Keskus tarjoaa myös täydennyskoulutusta opettajille varhaiskasvatuksesta aikuskoulutukseen useiden kehitysprojektien ja yhteistöiden kautta.

SCOPE-keskuksen useat akateemikot työskentelevät myös yhdessä Eurooppa-yliopisto UNIC:n kanssa ja ovat osana kehittämässä yhteistä maisterikoulutusohjelmaa superdiversiteetistä. Yhteyshenkilö: Marian Tumanyan

Ajankohtaista