Laura Kohonen-Aho

Laura Kohonen-Aho

Työskentelen tutkijatohtorina projektissa ’Yksilöllisistä kokemuksista kohti sosiaalista virtuaalitodellisuutta’ (Suomen Akatemia, 2022–2025). Tutkin projektissani sosiaalisten ja kollaboratiivisten toimintojen rakentumista immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa (virtual reality, VR). Projektissa kerätään videoaineistoa vuorovaikutustilanteista VR:ssä ja niiden analyysiin käytetään multimodaalista keskustelunanalyysiä. Tavoitteenani on havainnoida, millaisia resursseja käyttämällä vuorovaikutus ja yhteistyö virtuaalitodellisuudessa rakentuu ja minkälaisten toistuvien vuorovaikutuskäytänteiden kautta VR mahdollistaa uudenlaisen sosiaalisen toiminnan muotoja ja yhteisymmärryksen rakentamista hajautuneissa yhteistyötilanteissa.

Tutkimusaiheet

  • Tietokonevälitteinen vuorovaikutus
  • Sosiaalinen virtuaalitodellisuus
  • Hajautunut yhteistyö
  • Multimodaalinen keskustelunanalyysi
  • Kehollinen osallistuminen / osallistujuus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

laura.kohonen-aho@oulu.fi

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
PL 1000
90014 Oulun yliopisto