Maarit Leskelä

FM, YTM
Yliopisto-opettaja
Saksan kieli ja kulttuuri, soveltava kielentutkimus, erityiskasvatus, digitaalinen koulutusvienti

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Maarit Leskelä, Oulu University

Työni keskittyy opettajakoulutettavien erityispedagogisiin ammattivalmiuksiin varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Pääpaino on tulevien erityisopettajien koulutuksessa perusopetukseen. Olen väitöstutkija saksan kielen ja kulttuurin alalta. Soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjatyöni kohdistuu suomalaisten ja saksalaisten opettajien vuorovaikutukseen digitaalisen koulutusviennin yhteydessä. Tutkimusstrategiani pohjautuu välitteisen diskurssin teorialle ja neksusanalyysille.

Tutkimusaiheet

  • Opettajien toimijuus digitaalisen koulutusviennin kontekstissa
  • Opettajankoulutus, erityiskasvatus

Yhteystiedot

Sähköposti

maarit.leskela@oulu.fi

Puhelinnumero

+358400567597

Vierailuosoite

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90570 Oulu
Sisäänkäynti G

Postiosoite

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto