Maija Lanas

KT, Dosentti
Professor
koulutus, koulu, opettaminen

Yhteiskunnan, filosofian ja kasvatuksen tutkimuskeskus

Maija Lanas

Maija Lanas (KT) on kasvatustieteiden professori Oulun yliopistossa, sekä opettajankoulutuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Maijan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti suuntautunut tutkimus tarkastelee kouluun liittyviä diskursseja. Hän on tutkimuksessaan kysynyt muun muassa, mikä koulussa näyttäytyy häiriönä ja miksi, mikä sija rakkaudelle annetaan koulun arjessa, voiko opettajankoulutus syrjäyttää, ja mitä tarinoita lapsista ja nuorista tuotetaan opettajankoulutuksessa.

Maija on myös luokanopettajakoulutuksen akateeminen johtava professori, ja johtaa SAFE-tutkimusryhmää (Social Justice as the Focus of Education) ja ohjaa kuutta väitöstutkimusta. Ryhmä ohjaa vuosittain noin viisitoista pro-gradua.

Häiriköt-blogissa Maija pohtii tutkimukseen pohjautuen peruskouluun liittyviä ilmiöitä arkisesti ymmärrettävällä tavalla.

Maija Lanas on kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan dekaani

Tutkimusaiheet

  • opettajankoulutus
  • lapsuus ja nuoruus koulussa
  • häiriöt
  • diskursiivinen tutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

maija.lanas@oulu.fi