Maija Lanas

Professor
Professor
Education, school, teaching

Yhteiskunnan, filosofian ja kasvatuksen tutkimuskeskus

Maija Lanas

Maija Lanas (KT) on kasvatustieteiden professori Oulun yliopistossa, sekä opettajankoulutuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Maijan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti suuntautunut tutkimus tarkastelee kouluun liittyviä diskursseja. Hän on tutkimuksessaan kysynyt muun muassa, mikä koulussa näyttäytyy häiriönä ja miksi, mikä sija rakkaudelle annetaan koulun arjessa, voiko opettajankoulutus syrjäyttää, ja mitä tarinoita lapsista ja nuorista tuotetaan opettajankoulutuksessa.

Maija on myös luokanopettajakoulutuksen akateeminen johtava professori, kasvatustieteiden ja psykologian tohtoriohjelman johtaja, sekä ihmistieteiden toimikunnan varapuheenjohtaja.

Maija johtaa SAFE-tutkimusryhmää (Social Justice as the Focus of Education) ja ohjaa kuutta väitöstutkimusta. Ryhmä ohjaa vuosittain noin viisitoista pro-gradua.

Häiriköt-blogissa Maija pohtii tutkimukseen pohjautuen peruskouluun liittyviä ilmiöitä arkisesti ymmärrettävällä tavalla.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

maija.lanas@oulu.fi