Maria Julku

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin Ruotsin kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttöä 1600-luvun alussa. Tutkimuksen kohteena ovat kaksi Pohjanmaan ensimmäistä käskynhaltijaa, jotka toimivat myös Oulun ja Kajaanin linnojen ylipäällikköinä. Henkilökeskeistä näkökulmaa käyttävä tutkimus laajentaa ymmärrystä käskynhaltijoista viranhaltijoina, pohjoisista hallinto-olosuhteista sekä reuna-alueella tapahtuneesta vallankäytöstä.Toimin Oulun yliopiston Transcultural Encounters -tutkimusyhteisön sihteerinä.Kuulun myös Ennen & Nyt - Historian tietosanomat -verkkojulkaisun toimituskuntaan.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Maria.Julku@oulu.fi