Maria Julku

Toimin postdoc-tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa Oulun yliopiston hankkeessa (20232026) Suomalaisen median välittämä kuva Venäjästä ja Ukrainasta 1991–2022. Olen kiinnostunut mielikuvien ja tiedon muodostumisesta, välittämisestä ja merkityksestä erilaisissa historiallisissa konteksteissa. Toinen kiinnostukseni kohde liittyy vallankäyttöön ja henkilökohtaiseen toimijuuteen, jotka olivat keskiössä vuonna 2022 valmistuneessa väitöskirjassani. Tutkimukseni painopiste on tällä hetkellä mediatutkimuksessa 1990-luvulta nykypäivään. Aiemmin olen keskittynyt 1500- ja 1600-lukujen tutkimukseen.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

maria.julku@oulu.fi

Postiosoite

Historiatieteet
PL 1000
90014 Oulun yliopisto