Maria Peltola

KT (kasvatuspsykologia), VO, LO, Yliopisto-opettaja (varhaiskasvatus)

Tutkin arkielämän ja toimijuuden dynamiikkaa erityisesti aikuisten oppimisen konteksteissa ja etäopiskelun arjessa. Tutkimus nojautuu kulttuurihistorialliseen ja subjektitieteelliseen psykologiaan (psychology from the standpoint of the subject). Tärkeitä käsitteitä ja lähtökohtia ovat lähikehityksen vyöhyke (ZPD, ZFM, ZPA), toimijuus ja osallisuus, subjektin eli toimijan näkökulma - myös tutkimuksen menetelmällisissä ja eettisissä kysymyksissä, arkielämä (conduct of everyday life), kokemukset ja kertomukset siitä, mikä on toimijalle milloinkin mahdollista ja millä perusteella sekä toiminnan perustelluisuus myös laajemmin (fabrics of grounds, FOG).

Opetustyössä ja vierailuluennoilla keskityn lapsen kehityksen ja oppimisen asioihin sekä aikuisen oppimiseen ja ohjaus- ja vuorovaikutustaitoihin.

Julkaisut ja puheevuorot, blogitekstejä ja lisätietoja tutkijasta löytyy tutkijan blogista: https://arjentutkimus.com/

https://oulu.academia.edu/MariaPeltola

Väitöstutkimuksen raportointivaihetta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Tutkimusryhmä: Monialainen yhteistyö yksilöiden ja yhteisöjen tukena

Ohjausalan tutkimuksen verkosto: https://www.kasvatus.net/sig-ryhmat/ohjausalan-tutkimuksen-verkosto/

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

maria.peltola@oulu.fi

Postiosoite

KTK
PL 2000
90014 Oulun yliopisto