Maria Peltola

KM, LO, Varhaiskasvatuksen opettaja, Yliopisto-opettaja, suunnittelija, tohtorikoulutettava
Kasvatuspsykologia

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Kasvatustieteiden tiedekunta

Image
Maria Peltola

Tutkin arkielämän ja toimijuuden dynamiikkaa erityisesti aikuisten oppimisen konteksteissa ja etäopiskelun arjessa. Tutkimus nojautuu kulttuurihistorialliseen ja subjektitieteelliseen psykologiaan (psychology from the standpoint of the subject). Tärkeitä käsitteitä ja lähtökohtia ovat lähikehityksen vyöhyke (ZPD, ZFM, ZPA), toimijuus ja osallisuus, subjektin eli toimijan näkökulma - myös tutkimuksen menetelmällisissä ja eettisissä kysymyksissä, arkielämä (conduct of everyday life), kokemukset ja kertomukset siitä, mikä on toimijalle milloinkin mahdollista ja millä perusteella sekä toiminnan perustelluisuus myös laajemmin (fabrics of grounds, FOG).

https://oulu.academia.edu/MariaPeltola

Tutkijan blogi: https://arjentutkimus.wordpress.com/

Väitöstutkimuksen raportointivaihetta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Tutkimusryhmä: Monialainen yhteistyö yksilöiden ja yhteisöjen tukena

Ohjausalan tutkimuksen verkosto: https://www.kasvatus.net/sig-ryhmat/ohjausalan-tutkimuksen-verkosto/

 

Opetustyöhön liittyviin hankkeisiin voi tutustua täällä tuhatplus.fi ja täällä Saamelainen varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

maria.peltola@oulu.fi

Postiosoite

KTK 325
PL 2000
90014 Oulun yliopisto