Maria Väisänen

Olen terrestristen ekosysteemien toimintaa tutkiva ekologi. Erityisesti olen kiinnostunut kasvinsyöjä (herbivori)-kasvi-maaperä - vuorovaikutuksista ja siitä, kuinka nämä vuorovaikutukset ohjaavat, ensiksi, maaperässä tapahtuvia mikrobiologisia hajotusprosesseja ja, toiseksi, kuinka maaperän toiminnot heijastuvat koko ekosysteemin hiilen ja ravinteiden kiertoon. Tutkimuksessani pyrin myös ymmärtämään sitä, kuinka paikalliset olosuhteet, konteksti, sekä erityisesti muuttuva ilmasto muovaavat herbivori-kasvi-maaperä-vuorovaikutusten luonnetta paikallisesti. Tutkin näitä ilmiöitä arktisalpiinisilla tundra-alueilla, kuten tundranummilla ja-niityillä sekä ikirouta-alueilla ja lisäksi boreaalisen vyöhykkeen metsä- ja suoekosysteemeissä. Menetelmällinen erityisosaamiseni käsittää mikrobiologisia menetelmiä, kuten fumigaatio, mineralisaatio- ja entsyymiaktiivisuusmittaukset, maaperän ravinteisuus- ja hiilen laatumittaukset sekä ekosysteemitason CO2-mittaukset.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Maria.Vaisanen@oulu.fi

Vierailuosoite

University of Oulu
Ecology and Genetics Research Unit
Pentti Kaiteran street 1
Linnanmaa
FI-90014 Oulu
Finland

Postiosoite

University of Oulu
P. O. Box 4300
90014 University of Oulu
Finland