Matti Silveri

FT
Apulaisprofessori
Suprajohtavaan teknologiaan pohjautuva kvanttilaskenta, -informaatio ja -laitteet

Nano- ja molekyylisysteemit
Luonnontieteellinen tiedekunta

Matti SIlveri

Olen teoreettinen fyysikko tutkimusaiheina suprajohtaviin sähköpiireihin perustuvat kvanttisimulaatiot, -informaatio ja -laitteet. Johdan Suprajohtavien kvanttisimulaatioiden ja kvanttinformaation tutkimusryhmää Nano- ja Molekyylisysteemin tutkimusyksikössä. Ryhmän koko on neljä tutkijatohtoria ja kaksi tohtorikoulutettavaa. Tutkimuksemme keskittyy monen kappaleen ja avointen kvanttisysteemien ilmiöihin transmon-kubittien muodostamissa jonoissa käyttäen analyyttisiä, numeerisia ja yhteistyökumppaneiden avulla myös kokeellisen fysiikan menetelmiä.

Väittelin vuonna 2013 Oulun yliopistosta. Vuosina 2013-2016 olin postdoc-tutkijana Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa. Vuonna 2016 palasin Oulun ja Aalto-yliopistoon postdoc-tutkijaksi Vuodesta 2018 lähtien olen ollut akatemitutkijana ja tutkimusprojektin "Monen kappaleen lokaalisaatio ja dissipaatio suprajohtavien transmon-kvanttilaitteiden joukkioissa" johtajana.

Tutkimusaiheet

  • Kvanttilaskenta
  • Kvantti-informaatio
  • Suprajohtavat kvanttilaitteet
  • Avoimet kvanttisysteemit
  • Monen-kappaleen fysiikka

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

matti.silveri@oulu.fi

Puhelinnumero

040 7541759