Miika Läpikivi

Kehitän vesienhallinnan keinoja pelloilla ja niiden lähellä sijaitsevilla pienillä valuma-alueilla, joilla minimoida turvemaiden ilmasto- ja vesistökuormitusta ja samalla mahdollistaa maataloustuotannon jatkumisen.

Tutkimusaiheet

  • Maatalouden vesienhallinta
  • Ojitetut turvemaat
  • Pienet valuma-alueet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

miika.lapikivi@oulu.fi