Miika Läpikivi

Tutkin ja kehitän uutta tekniikkaa viljeltyjen turvemaiden vesienhallintaan. Lähtökohtana on tuoda hydrologisten prosessien ymmärrystä ja pelloista jatkuvasti kerättävät mittaukset yhteen tavalla, joka mahdollistaa yksinkertaisen olosuhteisiin reagoivan maankuivatuksen ja kastelun.

Tutkimusaiheet

  • Maatalouden vesienhallinta
  • Ravinnekuormitus vesistöihin
  • Ojitetut turvemaat

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

miika.lapikivi@oulu.fi