Minna Mundoli

TM, FM
Väitöskirjatutkija

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

tutkijaprofiili

Olen väitöskirjatutkija Katse huulioon? -hankkeessa (Gaze on Lips?). Tutkimme silmänliikerekisteröinnin avulla, millainen katseen käyttö on yhteydessä huulioluvun onnistumiseen tyypillisesti kuulevilla ja kuulovikaisilla alakouluikäisillä lapsilla ja miten puhujan ilmeet vaikuttavat puheen vastaanottoon huulioluvun avulla. Tutkimukseni pyrkii vastaaman kliinisen tiedon tarpeisiin siitä, miten kuulovikaisten huuliolukua ja katseen käyttöä tulisi ohjata ja kuntouttaa. Osana hanketta tuotamme materiaalia älylaitteilla käytettäväksi niin, että omatoiminen huuliolukutaitojen harjoittelu sovelluksen avulla mahdollistuu.

Tutkimusaiheet

  • Kuuloviat
  • Huulioluku
  • Visuaalisen puheen havaitseminen
  • Silmänliiketutkimus

Yhteystiedot

Sähköposti

minna.mundoli@oulu.fi