Katse huulioon?

Katse huulioon? - Optimaalisen katseen käyttötavan ja ilmeiden roolin tunnistaminen kuulovammaisten ja normaalikuuloisten lasten huuliolukutaitojen tukemisessa -tutkimus on Oulun yliopiston logopedian ja CMVS tutkimusyksiköiden yhteishanke, jossa tutkitaan lasten huuliolukutaitoa ja sen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Hankkeessa tarkastellaan etenkin katseen kohdentamisen ja ilmeiden merkitystä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Eudaimonia Instituutti, Oulun yliopisto
Eri säätiöitä

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Huulioluvun ja ilmeiden välittämää tietoa käytetään kommunikoinnissa luonnostaan ja tiedostamatta. Aivan erityisesti niiden apua tarvitaan hankalissa kuunteluolosuhteissa ja silloin, kun kuulon kanssa on ongelmia. Toistaiseksi kansainvälinen tutkimusnäyttö puuttuu siitä, mihin kohtaan kasvoja ja kuinka kauan aikaa katse tulisi suunnata, jotta huulioluku ja siinä ilmeiden hyödyntäminen olisi tehokkainta. Siitä on jo hiukan aiempaa tietoa, että huuliolukutaitoa voidaan kehittää harjoittelun avulla, mutta asiaa on tarve tutkia tarkemmin.

Katse huulioon? -hankkeessa laaditaan lasten huuliolukutesti ja huulioluvun harjoitusohjelma. Niiden avulla tutkitaan sitä, kuinka lapset käyttävät katsettaan lukiessaan sanoja ja lauseita huulilta ja lisäksi sitä, kuinka huuliolukutaitoa voidaan kehittää. Tutkimustulostemme avulla saadaan tietoa huulioluvun harjoittelun ohjaamiseen mm. puheterapiassa. Sen myötä harjoittelun odotetaan olevan aiempaa tehokkaampaa. Laadittava huulioluvun harjoitusohjelma on hankkeen jälkeen ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi. Lisäksi hankkeessa tutkitaan konenäön tehokkuutta puheen havaitsemisessa kasvoilta. Hankkeen tavoitteena on kehittää eteenpäin visuaalisen puheen havaitsemiseen tarkoitettuja konenäköohjelmistoja.

Projektin toimenpiteet

Etsimme hankkeeseemme tutkittavaksi 8–11-vuotiaita lapsia

Mainoskuva, jolla haetaan normaalisti kuulevia lapsia osallistujiksi tutkimuksiin sekä lähi- että etätestauksiin.

Kuulevan lapsen vanhempi, tästä pääset lukemaan tarkemmat tutkimustiedotteet:

Mainoskuva, jolla haetaan kuulovammaisia lapsia osallistujiksi tutkimuksiin sekä lähi- että etätestauksiin.

Kuulovammaisen lapsen vanhempi, tästä pääset lukemaan tarkemmat tutkimustiedotteet:

Tutkimusryhmä

Katse huulioon? -hankkeen johtajana toimii professori Kerttu Huttunen, ja projektissa työskentelevät osa- tai kokoaikaisesti palkattuina

Lisäksi hankkeessa toimivat apulaisprofessori Xiaobai Li (OY), dosentti Kaisa Tiippana (HY), professori Veikko Surakka (TAU) ja PsT Henri Olkoniemi (OY).