Sari Pramila-Savukoski

Tutkin terveystieteiden osaamista ja hybridiopetusta. Terveystieteiden asiantuntijuuden osaamisen alueita ei ole tarkkaan tunnistettu. Korkealaatuinen terveystieteiden kandidaatti- ja maisterikoulutus on välttämätöntä osaavien asiantuntijoiden kouluttamiseksi näyttöön perustuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Opetuksen muuttuminen lähes täysin digitaaliseksi on tuonut haasteita sekä opiskelijoiden että opettajien yhteistyöhön että opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.

Väitöskirjassani kuvailen terveystieteiden opiskelijoiden osaamista sekä digitaalista oppimista. Tutkimukseni tavoitteena on rakentaa hybridikoulutusinterventio terveystieteiden osaamisen varmistamiseksi.

Tällä hetkellä työskentelen Hybrid Intelligence- ohjelmassa. Olen toiminut Oyy:n nimeämänä jäsenenä Tutkimusneuvostossa sekä Väitöskirjatutkijoiden jaoston varapuheenjohtajana. Minulla on vahva kokemus opetustyöstä korkeakoulussa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Tutkin myös parhaillaan virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä hybridiympäristössä.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

picture of Sari

Yhteystiedot

Sähköposti

sari.pramila-savukoski@oulu.fi