Sari Pramila-Savukoski

MSc
Tohtorikoulutettava,asiantuntija LearnHybrid- hankkeessa (ESR-hanke)

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Image

Tutkin terveystieteiden opiskelijoiden osaamista. Terveystieteiden asiantuntijuuden osaamisen alueita ei ole tarkkaan tunnistettu. Korkealaatuinen terveystieteiden koulutus on välttämätöntä osaavien asiantuntijoiden kouluttamiseksi näyttöön perustuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Opetuksen muuttuminen lähes täysin digitaaliseksi on tuonut haasteita sekä opiskelijoiden että opettajien yhteistyöhön että opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.

Väitöskirjassani kuvailen terveystieteiden opiskelijoiden osaamista sekä digitaalista oppimista. Tutkimukseni tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka ovat yhteydessä terveystieteiden osaamiseen sekä digitaaliseen oppimiseen ja rakentaa tehokas hybridikoulutusmalli opiskelijoiden ammatillisen kasvun takaamiseksi optimaalisella tavalla.

Tällä hetkellä työskentelen hankkeen asiantuntijana. Olen mukana Oyy:n nimeämänä jäsenenä Tutkimusneuvostossa sekä Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnassa.  Minulla on vahva kokemus opetustyöstä korkeakoulussa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

sari.pramila-savukoski@oulu.fi